SUOMISVENSKA

Hankkeet

 

Hyvä olla koulussa - Må bra i skolan

Pohjanmaan Kriisikeskus Valo toteuttaa yhteistyössä eri toimi­joiden kanssa koulukiusaamisen vastaisen hankkeen vuosina 2017 – 2019. Hankkeen päätehtävä on vähentää peruskouluikäisten koulukiusaamista Vaasan seudulla. Hanketta rahoittaa STEA. Hankkeessa on mukana neljä vaasalaiskoulua, jotka toimivat pilottikouluina. Pilottikouluilla toteutetaan vertaisryhmiä sekä lapsille että vanhemmille.

Hankkeen olennainen osa on mobiilipeli, jolla tuetaan tunnetaitojen oppimista. Pelin kehittämisessä pilottikoulujen lapset toimivat testaajina ja saavat vaikuttaa pelin sisältöön.Pilottikouluilta saatava palaute auttaa meitä muokkaamaan materiaalista toimivan. Tarkoituksena on saada malli leviämään Suomen kouluihin.

 

Eteenpäin uudessa kotimaassa -hanke

Pohjanmaalla on ollut käynnissä maahanmuuttajien mielenterveyttä edistävä hanke nimeltään "Eteenpäin uudessa kotimaassa" vuoden 2015 maaliskuusta lähtien. Hankkeen keskeisenä menetelmänä on hyväksymis- ja omistautumisterapian käyttö (HOT/ACT) ryhmätoimintona pakolaisten keskuudessa.

Hanke on saanut alkunsa maahanmuuttajien ja useiden asiantuntijoiden pyynnöstä saada pakolaisille psykososiaalista tukea heti kotoutumisen alussa, mikä osaltaan ehkäisisi ja vähentäisi myöhempiä mahdollisia ongelmia. Hankkeen avulla on siten pyritty saamaan hyväksymis- ja omistautumisterapia tunnetuksi ja arkiseksi pakolaisten kanssa käytettäväksi menetelmäksi Pohjanmaalla. HOT on tutkimuksissa todettu toimivaksi menetelmäksi pakolaisten mielenterveyden edistämisessä ja post-traumaattisen stressin hoidossa. HOT-ryhmiä on järjestetty Pohjanmaalla kuusi kertaa ja siitä on saatu positiivista palautetta niin ryhmän osallistuneilta pakolaisilta kuin alueen toimijoiltakin. Ryhmien lisäksi on tehostettu kotoutumisen alkuvaiheessa toimivien tahojen yhteistyötä psykososiaalisen tuen turvaamiseksi. 

Hanketta hallinnoi ja koordinoi Vaasanseudun sosiaalipsykiatrinen yhdistys. Vaasanseudun Mielenterveysseura on hankkeessa osatoteuttajana. Muita yheistyökumppaneita ovat Vaasan Seudun Yhdistykset, Pohjanmaan kriisikeskus, SPR Vaasan suomenkielinen osasto, Vaasan sairaanhoitopiiri, Pietarsaaren seudun kunnat ja Närpiö. Rahoitus tulee Pohjanmaan liitolta.

Hanketta on koordinoinut Ritva Mertaniemi ja myöhemmässä vaiheessa Elina Viitasaari. Hanke päättyi toukokuussa 2016. Lisätietoja hankkeesta saat Elinalta osoitteesta elina.viitasaari@vaasansospsyk.fi tai soittamalla 046-9224084.

vaasansospsyk-624x213.jpg Pohjanmaan liitto.png

Eteenpäin uudessa kotimaassa -hanke järjestää:

* Maahanmuuttajien mielenterveyttä koskevan koulutuksen Vaasassa 19.-20.5.2016. - lue lisää tästä.