SUOMISVENSKA

Ryhmät

Löydä oma tarinasi – ryhmä nuorten tukena (LOT):

Löydä oma tarinasi-ryhmän tavoitteena on tarjota nuorille mahdollisuus luottamuksellisessa vertaisryhmässä jakaa ajatuksia, kokemuksia ja näkökulmia itselle ajankohtaisista ja merkityksellisistä asioista, saada ryhmästä tukea ja löytää keinoja oman mielenhyvinvoinnin edistämiseen.Lähtökohtana on oman elämäntarinan näkyväksi tekeminen ja jakaminen. Elämäntarina-työskentely tuottaa vertaisuutta ja voimaannuttaa - en ole yksin kokemusteni kanssa ja tulen hyväksytyksi sellaisena kuin olen. Tavoitteena on myös lisätä osallistujien tietoa mielenterveydestä, löytää keinoja tunnistaa ja käsitellä tunteita sekä itselle hyödyllisiä ja haitallisia ajatuksia, suunnitella tulevaa sekä ohjata osallistujia aktiivisesti ehkäisemään yksinäisyyttä ja masennusta. Ryhmän rakenne, säännölliset tapaamiset ja prosessin kesto pitävät yllä asioiden käsittelyä, sitomatta liikaa aikaa ja voimia nuorten arjesta.

 

Vertaistukiryhmät huumeiden käyttäjien läheisille

Pohjanmaan kriisikeskuksessa kokoontuu viisi vertaistukiryhmää huumeiden käyttäjen läheisille. Ryhmiä ohjaa koulutetut vapaaehtoistyöntekijät, ja ryhmiä sitoo vaitiolo. Lisätietoa ryhmistä: 044 060 2660.